Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Odpady komunalne

Wersja pdf do pobrania

Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku

 

 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE I SEGREGOWANE

ODBIERANE BĘDĄ RAZ W TYGODNIU ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM

UWAGA! POBIEROWO: ZA 6.01 ODBIÓR 5.01 W ŚRODĘ

STYCZEŃ 2022

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO

ŚRODA

 

POBIEROWO 

CZWARTEK

UWAGA: ZA 6.01

ODBIÓR 5.01 W ŚRODĘ 

 

 

 

 

 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE I SEGREGOWANE

ODBIERANE BĘDĄ RAZ W TYGODNIU ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM 

LUTY 2022

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

 

 

 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE I SEGREGOWANE

ODBIERANE BĘDĄ RAZ W TYGODNIU ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM

MARZEC 2022

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

 

 

UWAGA! NIECHORZE, POGORZELICA: ZA 18.04 ODBIÓR 20.04 W ŚRODĘ

 

KWIECIEŃ 2022

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

UWAGA: ZA 18.04

ODBIÓR 20.04 W ŚRODĘ

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO 

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

 

 

 

 

 

ODPADY ZMIESZANE Z OBIEKTÓW GASTRONOMICZNYCH

W DŁUGI WEEKEND MAJOWY ODBIERANE BĘDĄ CODZIENNIE

 

MAJ 2022

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO 

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

 

* ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

(BEZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) ODBIERANE BĘDĄ:

SELEKTYWNE DWA RAZY W TYGODNIU,

ZMIESZANE RAZ W TYGODNIU, W PIERWSZY DZIEŃ UJĘTY W HARMONOGRAMIE

 

* ODPADY ZMIESZANE Z OBIEKTÓW GASTRONOMICZYCH

 ODBIERANE BĘDĄ CODZIENNIE

CZERWIEC 2022

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, REWAL

WTOREK

PIĄTEK

PUSTKOWO, POBIEROWO

ŚRODA

SOBOTA

 

 

 

 

* ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

(BEZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) ODBIERANE BĘDĄ:

SELEKTYWNE DWA RAZY W TYGODNIU,

ZMIESZANE RAZ W TYGODNIU, W PIERWSZY DZIEŃ UJĘTY W HARMONOGRAMIE

 

* ODPADY ZMIESZANE Z OBIEKTÓW GASTRONOMICZYCH

 ODBIERANE BĘDĄ CODZIENNIE

LIPIEC 2022

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, REWAL 

WTOREK

PIĄTEK

PUSTKOWO, POBIEROWO 

ŚRODA

SOBOTA

 

 

* ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

(BEZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) ODBIERANE BĘDĄ:

SELEKTYWNE DWA RAZY W TYGODNIU,

ZMIESZANE RAZ W TYGODNIU, W PIERWSZY DZIEŃ UJĘTY W HARMONOGRAMIE

 

* ODPADY ZMIESZANE Z OBIEKTÓW GASTRONOMICZYCH

 ODBIERANE BĘDĄ CODZIENNIE

SIERPIEŃ 2022

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, REWAL 

WTOREK

PIĄTEK

PUSTKOWO, POBIEROWO 

ŚRODA

SOBOTA

 

 

 

* ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

(BEZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) ODBIERANE BĘDĄ:

SELEKTYWNE DWA RAZY W TYGODNIU,

ZMIESZANE RAZ W TYGODNIU, W PIERWSZY DZIEŃ UJĘTY W HARMONOGRAMIE

 

* ODPADY ZMIESZANE Z OBIEKTÓW GASTRONOMICZYCH

 ODBIERANE BĘDĄ CODZIENNIE

WRZESIEŃ 2022

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, REWAL 

WTOREK

PIĄTEK

PUSTKOWO, POBIEROWO 

ŚRODA

SOBOTA

 

 

PAŹDZIERNIK 2022

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! REWAL: ZA 1.11 ODBIÓR 2.11 W ŚRODĘ

 

LISTOPAD 2022

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

REWAL 

WTOREK

UWAGA: ZA 1.11

ODBIÓR 2.11 W ŚRODĘ 

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO 

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

 

 

UWAGA! NIECHORZE, POGORZELICA: ZA 26.12 ODBIÓR 28.12 W ŚRODĘ

 

GRUDZIEŃ 2022

NIECHORZE, POGORZELICA

PONIEDZIAŁEK

UWAGA: ZA 26.12

ODBIÓR 28.12 W ŚRODĘ 

REWAL 

WTOREK

ŚLIWIN, TRZĘSACZ, PUSTKOWO 

ŚRODA

POBIEROWO 

CZWARTEK

 

  •  

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

ZWIĄZANE WORKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W DNIU WYWOZU

DO GODZINY 700,  A W SEZONIE LETNIM DO GODZINY 600

  •  

NIEZWIĄZANE WORKI NIE BĘDĄ ODBIERANE

  •  

NIEZWIĄZANE PAKIETY PAPIERU NIE BĘDĄ ODBIERANE

  •  

PROSIMY O NIEUŻYWANIE DO SZKŁA I BIOODPADÓW WORKÓW O POJEMNOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ WORKI DOSTARCZANE PRZEZ SPÓŁKĘ ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIE PRZEPISAMI BHP W ZAKRESIE NORM DŹWIGANIA DLA PRACOWNIKÓW

  •  

Informujemy, że w przypadku potrzeby dodatkowego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (poza harmonogramem), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożeniu odpowiedniego wniosku tzw. „ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOWĄ USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ GMINĘ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW” w Urzędzie Gminy w Rewalu (wniosek można również przesłać pocztą bądź faxem na numer 91 38 49 029).

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy w Rewalu bądź w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:  http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/5944

Więcej informacji: Urząd Gminy w Rewalu, pok. nr 1, tel. 913849024

  •  

PRZYPOMINAMY, że osoby przebywające na nieruchomości oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które dotychczas nie złożyły deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązane są złożyć deklarację w Urzędzie Gminy,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

  •  

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  •  

WS. ODBIORU ODPADÓW, KONTAKT:

DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI, WODOCIĄGI REWAL SP Z O. O., TEL. 661 304 304

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

UL. POZNAŃSKA 31, POBIEROWO

  •