Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Formularze

ODPADY KOMUNALNE

I. Informacje o gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Rewal (kliknij link)
II. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kliknij link)

PODLICZNIKI

1.A.  WNIOSEK o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza- 
podlicznika na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi (podlicznik basenowy)
1.B. ZLECENIE odbioru technicznego i oplombowania wodomierza- 
podlicznika(podlicznika basenowego) na potrzeby rozliczania gospodarki  odpadami komunalnymi
1.C. INSTRUKCJA określająca zasady montażu wodomierza – 
podlicznika  na potrzeby rozliczania gospodarki odpadami komunalnymi (tzw. wodomierz  basenowy)
oraz sposobu rozliczania na podstawie wskazań przedmiotowego wodomierza
2.A. WNIOSEK o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza do celów 
ogrodowych/podlewania zieleni/hodowlanych
2.B. ZLECENIE odbioru technicznego i oplombowania wodomierza do celów
ogrodowych/podlewania zieleni/hodowlanych

2.C.PROCEDURA założenia wodomierza dodatkowego rejetrującego ilość wody
bezpowrotnie zużytej

3. ZLECENIE ekspertyzy wodomierza

WNIOSKI O ZAWARCIE /O ROZWIĄZANIE / O ZMIANĘ UMOWY

4.A. WNIOSEK o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

4.B. WNIOSEK o rozwiązanie umowy

4.C. WNIOSEK o zmianę danych

4.D. FORMULARZ odstąpienia od umowy (umowa zawierana na odległość)

4.E. OŚWIADCZENIE o rozpoczęciu świadczenia usług (umowa zawierana na odległość)

5. Informacja dla Konsumenta

6. WNIOSEK o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych / z przydomowej oczyszczalni ścieków

7. WNIOSEK o zawarcie umowy na odbiór ścieków przemysłowych


WARUNKI TECHNICZNE

8.A. WNIOSEK o wydane warunków przyłaczenia do sieci -  budynek jednorodzinny

8.B. WNIOSEK o wydane warunków przyłaczenia do sieci -  budynek wielorodzinny

8.C.
WNIOSEK o uzgodnienie dokumentacji projektowej

8.D.
ZGŁOSZENIE zamiaru wykonania przyłącza

8.E. WNIOSEK
o dokonanie odbioru technicznego

INNE

9. Regulamin rozpatrywania reklamacji

10. FORMULARZ reklamacji

11. ZLECENIE ekspertyzy wodomierza

12. OŚWIADCZENIE o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

13. Wycofanie zgody na wystawianie faktur drogą elektoniczną

14. WNIOSEK o wydanie duplikatu badań wody uzdatnionej

15.  Zasady usuwania awarii przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej